Goods to Man

 

Verbeter uw efficiëntie en productiviteit

Goederen-naar-de-man orderpicking is een order fulfilment-strategie die loopafstanden drastisch reduceert en daarmee de efficiëntie en productiviteit verbetert.

Goods to Man

Goederen-naar-de-man

Met een goederen-naar-de-man orderpicksysteem hoeven operators niet langer te lopen naar de opslaglocaties omdat de voorraadbakken automatisch worden aangevoerd op een ergonomisch ingericht werkstation. Dit werkstation toont de operator wat hij moet picken en waar hij het moet plaatsen, met als resultaat dat het aantal fouten in het fulfilment-proces afneemt. Goederen-naar-de-man systemen – verkrijgbaar in een groot aantal verschillende vormen en configuraties – geven een boost aan de orderpickprestaties en resulteren in een hogere leverbetrouwbaarheid.

Een voorbeeld van een goederen-naar-de-man concept van Inther

Als het systeem is ingesteld op orderpicking, worden afleverbakken of verzenddozen verdeeld over de put-locaties op de werkstations. Voorraadbakken met de benodigde artikelen worden daarvoor gesynchroniseerd getransporteerd van het automatische opslagsysteem naar de werkstations.

Vervolgens geeft het systeem de instructies die de operator in staat stellen zijn orderpicktaken uit te voeren. Bij gebruik van een lichtbalk laat het systeem het vak met het juiste artikel in de voorraadbak oplichten. Daarnaast toont het systeem het benodigde aantal en geeft het aan in welk vak in de afleverbak dat moet worden geplaatst. Additionele informatie over de orderpicktaak kan op de monitor worden getoond. De operator pakt vervolgens daadwerkelijk het gevraagde aantal uit de voorraadbak en plaatst dat op de juiste plek in de afleverbak. Hij bevestigt deze actie met een druk op de oplichtende knop

Na elke orderpicktaak checkt het systeem of een of meerdere afleverbakken compleet zijn. Alle complete bakken worden automatisch afgevoerd voordat de volgende orderpicktaak op het werkstation start.

Efficiënt en ergonomisch werkstation

Op het werkstation worden de voorraadbakken op comfortabele wijze aangeboden aan de operator. De afleverbakken worden automatisch gekanteld om de ergonomie verder te verbeteren.  De juiste orderpickpositie wordt duidelijk aangegeven, zowel door de monitor als door de oplichtende LED-balk. Dat maakt het gebruik mogelijk van voorraadbakken die zijn onderverdeeld, zodat in één bak verschillende SKU’s kunnen worden geplaatst. De actuele put-locatie van het artikel wordt aangeven met een LED-balk, waarna de daadwerkelijke pick wordt bevestigd met een druk op de knop. Toepassingen in de praktijk wijzen uit dat deze aanpak resulteert in een significante afname van het aantal pickfouten.

De werkstations worden voor elke taak specifiek ontworpen en in ergonomisch opzicht optimaal ingericht. Voor extra functionaliteit of snelheid zijn extra opties beschikbaar zoals de integratie van weegcontrolesystemen, positieaanduiding met LED-balken of LED-strips en barcodescanners.

De Inther LC software suite stuurt niet alleen het automatische opslagsysteem aan, maar verzorgt ook de koppeling met het host-systeem, de dialogen met de operators en de priorisering / vrijgave van klantorders. Dit resulteert in een daadwerkelijk geïntegreerd systeem dat u real-time inzage geeft in uw warehouseprocessen.

Voordelen

  • Hoge productiviteit

  • Geen loopafstanden

  • Ergonomische werkstations

  • Nagenoeg foutloos

Enkele referenties

Logo ADT
Logo Varova Fashion
Logo Marchon
Logo Skechers
Logo Veritas
Logo Van de Velde
Logo Stanley Black & Decker
Logo Huuskes
Logo Seacon
Logo Pluripharm
Logo Audax
Logo Peapod
Logo Snellman
Logo 4SCM
Logo River Island
Logo Estee Lauder